Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v aktuálnom znení:

Vyhláška o odmenách a náhradách notárov

Ceny najobvyklejších služieb:

  • overený podpis: 2,87 €
  • overená kópia: 1,60 €
  • overená kópia do zahraničia: 3,19 €