Vitajte na stránke Notárskeho úradu JUDr. Márie Gajdošovej.

Notár je štátom určená a splnomocnená osoba vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať účastníci autenticitu verejnej listiny. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Notársky úrad sa nachádza na Kopčianskej ulici č.8-10 v Bratislave, na 1. poschodí obchodnej galérie, v polyfunkčnej budove Vienna Gate. Je otvorený každý pracovný deň počas úradných hodín – od 08:30 do 16:30 hod. (po predchádzajúcej dohode s notárom aj mimo úradných hodín).

Jednotlivé úkony vieme zrealizovať nielen v priestoroch Notárskeho úradu, ale prostredníctvom mobilnej kancelárie a podľa požiadaviek klientov aj na inom vhodnom mieste.

       Tešíme sa na Vašu návštevu …